<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://kiedra.phpnet.us/index.php.htm">http://kiedra.phpnet.us/index.php.htm</a> </center>